Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng
- Các sản phẩm bị hư hại trong vòng từ 1-3 tháng  

-  Lỗi bao bì do công ty . 
-  Sản phẩm đổi trả phải còn nguyên vẹn bao bì và đầy đủ các phụ kiện kèm theo, quà khuyến mãi (nếu có)…
Khách hàng có thể đổi từ sản phẩm này sang sản phẩm khác thuộc sở hửu Tinfood.
 

Lưu ý: 
- Tinfood không nhận đổi trả các sản phẩm bị rách, bị sửa đổi, lổi do người sử dụng ( không đúng điều kiện bảo quản.....) 
- Khách hàng chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển đến công ty để đổi trả hàng .