Lịch sử hình thành chế độ ăn LOW CARB tiền đề của phương pháp ăn kiêng DAS DIET

Lịch sử phát triển của chế độ ăn ít chất tinh bột, đường ( Low Carb )

Không như đa s mi ni hay nghĩ, chế đ ăn Low Carb hoàn tn ko phi  mt chế độ ăn mira đời. Thm chí nc li, Low Carb là chế đ ăn cổ a nht trên trái đt y. Nghe có v i l, nhưng thực sự điu này hầu hết chúng ta đu đã đưc làm quen trong nhnhọc lịch sử bc ph thông đó  : Nền văn minh săn bắt và hái lượm ca loàni [1].Lịcsử loài ni đã bt đu t cách đây hàng triu năm [2]. Nng nn văn minh nông nghip trng trt lúa gạo mira đời cách đây khong 10.000 năm [3]. Như thế trưc cái m10.00năm đó cho đến tn đim khi đu ca lịch sử.Cả mt giai đon hàng triu nătổ tiên của chúng ta hoàn toàn ăn uống theo chế độ Low Carb. Tc là chế đ ănda chủ yếu vào vic n bt ăn thịt c loi động vt và rau, hoa qu rừng  dĩ nhiên thịt độnvt luôn  ngunthức ăn ch yếu và quan trng nhất. Chế đ ăn này gi đây được gii dinh ỡng và y hđt tên c th là : CavemanDiet, hay Paleolithic Diet.[4]


  thế ri dònlịch sử cứ trôi dn theo tiến trình vn có ca , cho đến khi dân s loànđã tăng lên gp nhiuln. này việc săn bt hái lưm,  v như ko còn phù hđ đáp ng được nhu cầu tăng dân s din ra hết sứcnh lit ca con ni.

ng vi sự phát trin mnh m ca các công c bng st, nvăn minh nônnghip, trồng trt đã ra đời. T thời đimđó, loài ni ly các loại tinh bt n gạo, ngũ cc, bột mìkhoai, sn v…v làm thức ăn chính, và gần n đon tuytvi nền văn minh ăn thịt  trưc kia.  đây xin tạm gi văn a nông nghiệp, trồng trt bằng mt cái tên khái qthơn là

Nvăn minh Carb.

Vậy nhưng, chế đ Low Carb vn còn tồn ti  mt s các n tộc du mc sng  phía Bđịa cu, tiu biu đó là ngƣiMông Cổ, và Eskimo, Inuit. Ở nhng khu vực nàdđiu kin địa lí quanh năm lạnh giá, cho nên ko phù hp vivic trồng trọt các loại cây lương thực. Bởi vy, ngƣi dân  các khu vực trên vn duy trì và tiếp ni truyn thng cat tiêđó  vic cn thả các loài gia c, nuôi ly thịt sữa ( đối vi ni Mông C ) [5] hay săn bhảcẩu,  bin, gutrắng, chó sóv..v. đi vni Eskimo, Inuit) đ làm thức ăn chính.


 Tht   lạ thay, trái ngƣc hoàn toàn vi nhng điu chúng ta hay nghe đi loi như : táhại ca vic ăn thịt,ăn thịt gây ra gout, tim mch, cao huyết áp, tinh bt  ti cn thiết chnão vv. Trải qua hàng triệu, hàngnghìn năm nhng dân tdu mc  phía Bđịa cu trên ch ăn thịt mà ko  hoa qu, rau xanh, tinh bột.Nhƣng h li  mcơ thể khe mnh, n đi, sc khỏe sung mãđ đ gây khiếp đảm cho c thế giibằng vó ngựa xâm ng của mình( ngưi Mông Cổ ) [7] hađ sức đương đu vi cái lnh khắnghiquanhm sut tháng như ngƣi Eskimo, Inuit [8].


Do nn văminh Carb đã ng tr và thống tr quá lâu tronvăcđs cƣ dâtrêđịa cầu. Bi thế, chế đ LowCarb  các n tc du mc i trên gn nhƣ đã b gii khoa hc, trí thức qn ng và ko hề  ai quan tâm. Tt nhiên, cũngvn có ngƣi quan tâm và nghiên cứu v vn đè y, nhƣng nó không đƣc ph biến ra rộng rãi mà chỉ là nhng nghiêncu thuộc v chuyên n hp ca ngành dinh dưỡng hc.

Nhà khoa hđu tiên đáng đ nhắtớv vic nghiên cứu chế đ ăn Low Carb ca cán tc dmc k trên đóchính là Vilhjalmur Stefansson ( 1879-1962 )  nhà nghiên cn tộhọc, nhà thám him ni Canada [9]. Sau hơn11 năm ông đã sng và ăn,  vngƣi Eskimo, ông đã nghiên cứu và phát hin ra chế đ ăn  diu của ni Eskimo chỉ có thịt hi cu,  bin, gu trắng,  thức ăn chính. Vy nhưng h li  sức chịu đng ddai, sức khe rt tt, ítb các loi bnh tt, đ sức đ đương đu vi cái lạnh g khc nghip ở Bắc Cực [10].

  cùng vi cuốn sách My life with the Eskimo [11] ca ông đƣc xuất bản năm 191đưc coi như du n đầutiên trong cuc cách mạng  tƣng lt đ, thay đi nhng đnh kiến lâu nay của con ni v vn đ ăn thịt trongn hàng nn năm sống và ăn uốnnn văn minh Carb.

Như đã nói  trên, do điu kin kch quan về hạn chế ca các pơng tin thông tin đi chúng thđó, mức đ pttrin ca đạdch béo phì chƣa thực s ln, cho nên nhng nghiên cứu ca Stefansson chỉ đƣc gói gn và quan tâmtrong chuyên n hc và dinh ỡng, ch ko h đưđạđa s quảng đi quần chúng biết ti.

 phi cho đến tn ti năm 1972 ( vào thp niên 60,70 đi dịch o phì  Mĩ tăng vt cách khủng khiếp ) khi Bác sĩRobert Atkins (1930-2003) [12] xut bn cun sách mang tên :

Dr. Atkins New Diet Revolution gây ra mt cơn st chấn động  Hoa Kì và nhiều nƣc kc trên thế gii. Thìlúc đó thực sự cuộc cách mng dinh dưỡng mới, mang tên Low Carb mới bùng nổ và phátriển mnh mẽ.

S tnh công ca Atkins Dieđã kéo theo rt nhiu sự quan tâm ca phương tin truyền thông đi chúng thế gii, vàcủa c nhng nhà khohdinh dưng kc. Nhng nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm v chế đ Low Carb đưc tiếnhành rng rãi.  tht ngc nhiên tt cả nhng nghiên cứu đó đu cho thy chế đ ăn Low Carb  ưu đim vưtrội vtc độ gim mỡ, và rt an toàn cho sc khỏe [13].

Thế nhưng, do Low Carb  mt cuộc cách mạng dinh dưỡng cho nên đã động chm trt nhiu nhng nhà dinhng truyn thống đã và đang c vũ cho việhạn chế ăn thịt và ăn nhiu tinh bt. Bng chốc nhng ngƣờy cảmthy b xúc phm, công lao sau banhiêu nănghiên cu ca h bỗng trở thành vô ích, không thực tế.

Vậy nhưng, bn tn nhng nhà khoa hc, tổ chức dinh ỡng truyn thống này không thể bác bỏ được thc tếlch s, kho sás liu v sức khe ca ni Eskimo, Mông Cổ và hàng triu ni ăn kiêng theo chế đ Low Carbtrong hơn 50 m nay.  ý kiến ch quanh đi qun li ch  nhng li ch trích Low Carb một cách vô căn c đó  :Ăn thịt gây ra gout, chất béo bão hòa gây ra tim mạch, cao huyết áp vv dĩ nhiên đây chỉ là nhng li i suôngmà không có bất c thí nghim, bng chứng, kho t nào để chng minh cho li pt biểu ca mình ) [14].

Theo trào lưu pt triển ca Low Carb, đã có rt nhiu nhà khoa hdinh ng xuất bvà viết sách v các phươngpháp ăn kiêng Low Carb kc nhau. Ở đây  th kể tên mt số phƣơng pháp ăn kiêng ni tiếng như: Anabolic Diet, Metabolic Diet- Dr. Dipasquale, [15] Ketogenic Diet – Lyle Mc Donald, [16] The Paleo Diet  Dr. Cordain [17vv.


Như vy, qua vài dòng lịcsử ngn gn v sự phát trin ca Low Carb. Chúng ta  thể thấy chế đ ăn kiêng LowCarb thực sự không  gì  quá đc bit, mi m. Mà đó chính là mt con đƣờng mà loàngƣđang quav vinguồn cội, t tiên ca mình, vnhng giá trị đích thực của dinh dưỡng mà thiên nhiên ban tng. Nhƣng do ngộ nhậnsng trong nvăn minh Carb quá lâu n chúng ta đã quên nó đi mà thôi.

 * Tài liệu tham khảo:

 [1]. http://vi.wikipedia.org/...91%E1%BB%93_%C4%91%C3%A1 [2].http://vi.wikipedia.org/...3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di [3].http://vi.wikipedia.org/...C3%BAa_n%C6%B0%E1%BB%9Bc [4].http://en.wikipedia.org/wiki/Paleolithic_diet

[5]. http://vietbao.vn/Doi-so...oi-Mong-Co/10711237/239/ [6].http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_diet

[7]. http://www.skydoor.net/place/M%C3%B4ng_C%E1%BB%95

[8]. Edmund Searles, Food and the Making of Modern Inuit Identities,‖.   Food & Foodways: History & Culture of Human Nourishment 10 (2002): 5578.

[9]. http://en.wikipedia.org/wiki/Vilhjalmur_Stefansson

[10]. http://www.biblelife.org/stefansson1.htm

[11]. http://www.archive.org/d...ylifewitheskim00andegoog [12].http://en.wikipedia.org/...tkins_%28nutritionist%29 [13].http://www.medicalnewstoday.com/articles/64716.php [14].http://www.tienphong.vn/...45-ngay-nho-an-thit.html [15].http://www.metabolicdiet.com/

[16]. http://www.bodyrecomposi...n.com/the-ketogenic-diet

[17]. http://thepaleodiet.com/